Saturday, January 23, 2016

Ajnštajnke

Novi Svet je na redu...Em lepota, em... ono drugo