Friday, January 1, 2016

Juniorova ilustracija 162

Junior i za Novu godinu...Garderoberska problematika