Saturday, January 30, 2016

Savršenstva bez mane

Dopunjavam rubriku Svet novom karikaturom...U moje vreme se znao neki red!