Thursday, March 30, 2017

Balada o (p)opušku & cvećetu

Nova tabla iz rubrike Stripovi...Ruka ruku (ne) mije