Friday, March 17, 2017

Postizborno opelo

Nova ilustracija za Građanski list...Kad je politika... zna se šta !


Pirova (izborna) pobeda