петак, 17. март 2017.

Postizborno opelo

Nova ilustracija za Građanski list...Kad je politika... zna se šta !


Pirova (izborna) pobeda