Tuesday, March 21, 2017

O ljubavi s ljubavlju - ilustracija 06

O ljubavi s ljubavlju...Literarni bilder