уторак, 16. септембар 2014.

Juniorove ilustracije 004

Junior ponovo, kad mu vreme nije. Zapravo, po redosledu, na Ilustriparijama je danas trebalo da se nađe nešto sasvim drugo, ali pošto sam kratak sa vremenom, ići će ponovo jedna ilustracija nacrtana za dečji magazin Junior...Rakov stisak