Thursday, September 18, 2014

Ulica Strahinjića Bana

Četvrtak je, što u ‚‚prevodu'' znači da sledi podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Seča sponzora