Friday, September 19, 2014

Šišanje 059

Ni ovog petka nećemo izneveriti tradiciju, dakle - novi kaiš Do glave...Do glave 059