Thursday, September 25, 2014

Mališa

Najnoviji četvrtak, najnoviji podsetnik na najnoviju karikaturu na portalu Svet...Veliki brat u malim kolicima