Saturday, November 8, 2014

Juniorova ilustracija 015

Ubrzavam ritam sa ilustracijama za dečji magazin Junior pošto ih ima u zaista popriličnim količinama ;)...Robin Hudovi