Sunday, November 23, 2014

Princeza 2

Sledi još jedna verzija princeze, uz skice razrade lika, za dečji časopis koji, na žalost, nikada nije realizovan...Princeza 2