Friday, November 21, 2014

Šišanje 068

Redovna rubrika petkom je novi kaiš Do glave. Ovaj put i malo reklame : isti serijal, od njegovog početka, možete pratiti i na sajtu Svet stripa !Do glave 068