Sunday, November 9, 2014

Princeza 1

U današnjem postu se nalazi jedan iz serije crteža koji su predstavljali skice za razvoj lika za jedan dečji časopis u nastanku... koji nikada nije realizovan na žalost...Princeza 1