Thursday, January 22, 2015

E, moj Crni Đorđe

Kao i svakog četvrtka, sledi podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Kojekude, pa nikude