Tuesday, January 20, 2015

Juniorova ilustracija 036

Nova ilustracija iz kompleta urađenih za dečji magazin Junior...Ko je izrod ?