четвртак, 29. јануар 2015.

Iskušenica

Četvrtak je, dakle - sledi podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Manastirski krkanluk