Thursday, January 29, 2015

Iskušenica

Četvrtak je, dakle - sledi podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Manastirski krkanluk