петак, 23. јануар 2015.

Šišanje 077

Novi je petak, pa na Ilustriparijama sledi još jedan kaiš iz serijala Do glave...Do glave 077