Thursday, February 26, 2015

Ima se, može se

Novi četvrtak, novi podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...Džetsetersko brendiranje