петак, 27. фебруар 2015.

Šišanje - prateći materijal, biografske stranice

Unutrašnjost albuma Do glave, pored strip kaiševa, ugostila je i biografsku stranicu i to dvostruku - sa uporednim biografijama brice i autora... Ili je možda ipak u pitanju jedinstvena, dvodelna biografija dva izdanja jedne osobe ;) ?Brica


Dupla biografska stranica, doduše, bez upisanog teksta...