Thursday, February 5, 2015

Svadba, svadba !

Kao i obično četvrtkom, na redu je podsetnik za najnoviju karikaturu na portalu Svet...A od kuma - slavljenički rafal