Saturday, February 7, 2015

Juniorova ilustracija 041

Ponovo malo Juniora na Ilustriparijama...Kao jaje jajetu