Sunday, November 1, 2015

Juniorova ilustracija 137

Sledi novi Junior...Vidi li neko rukavicu ?