Sunday, November 8, 2015

Juniorova ilustracija 140

Junior ponovo na Ilustriparijama...Dino sa škrabaljkom. On je ovo levo