петак, 06. новембар 2015.

Juniorova ilustracija 139

Nova ilustracija za Junior je na redu...Umeće korišćenja olovke