Sunday, November 15, 2015

Juniorova ilustracija 143

Novi Junior je na redu...Šta je smešno ?