Friday, November 8, 2013

Čuvari ravnice - Obedska bara

Vraćamo se na dečju tematiku :). 

Sledi ilustracija o Obedskoj bari za knjižicu Čuvari ravnice pisca za decu Saše Jovanovića...Šerif iz Obedske bare


Premala je čačkalica za tolike kljove !