четвртак, 21. новембар 2013.

Skupštinski krkanluk

Na portalu Svet danas je postavljena nova karikatura, pa evo malog podsetnika na to, kao i svakog četvrtka :)...McVelja, McPalma, McVanja & McLaza u McSkupštinskomDonald's - u