Thursday, November 21, 2013

Skupštinski krkanluk

Na portalu Svet danas je postavljena nova karikatura, pa evo malog podsetnika na to, kao i svakog četvrtka :)...McVelja, McPalma, McVanja & McLaza u McSkupštinskomDonald's - u