понедељак, 25. новембар 2013.

Revenge

Revenge - Osveta. Tako je glasio i naziv pesme za koju je ova ilustracija nacrtana. Na žalost, ne sećam se imena slovenačkog pesnika koji je napisao pomenutu pesmu, a u svakom slučaju, bio je raspisan konkurs u jednom magazinu za ilustrovanje njegovih pesama. 

Ako se dobro sećam, ja sam ilustrovao ukupno tri pesme, od kojih je ilustracija za jednu (sa naslovom For the Mad) već prezentovana na Ilustriparijama...Razbijeno lice