Thursday, November 7, 2013

Drvengrađani

Četvrtak je i kao i uvek, sledi podsetnik na najnoviju karikaturu nacrtanu za portal Svet. 

Iz arhive sledi jedan staritet, a verujem da ćete lako prepoznati aktere ove karikature ;)...



Jedino novac nije od drveta...