среда, 20. новембар 2013.

Ljudska prava

Sledeću ilustraciju sam nacrtao namenski, po zadatoj temi, za internacionalni konkurs za ilustraciju koji je 1996. godine raspisao slovenački strip magazin Stripburger

Tema je glasila Ljudska prava, a ilustracija je dobila nagradu revije Stripburger. Izložena je sa ostalim nagrađenim radovima na izložbi u Ljubljani i štampana je u okviru specijalnog izdanja Stripburgera broj XIII Human Rights Postcards, kao i u formi zasebne poštanske razglednice...