уторак, 16. децембар 2014.

Juniorova ilustracija 026

Malo ubrzavam sa ilustracijama za dečji magazin Junior, pošto je urađena velika količina crteža tokom nešto više od 3 godine koliko sam neprekidno ilustrovao ovaj časopis :)...Coca Cola ni za cveće !