Saturday, December 27, 2014

Juniorova ilustracija 029

Novi crtež iz seta urađenih za dečji magazin Junior...Junior radi u rudniku i život mu nije lak...