Thursday, December 25, 2014

Postupi po naređenju

Novi četvrtak i novi podsetnik na najnoviju karikaturu na portalu Svet...Soko pao, soko pao, prijem... uduvan...