Thursday, December 4, 2014

Umetnice na šipki

Četvrtak je, nova karikatura je na portalu Svet, a staritet na Ilustriparijama...Mi plešemo, cjeli dan i noć