Friday, December 26, 2014

Šišanje 073

I ovog petka na Ilustriparijama vam sledi šišanje Do galve. A uz Ilustriparije, isto zadovoljstvo vam donose i sajtovi O radija, kao i Svet stripa...Do glave 073