Thursday, July 16, 2015

IsPARKiravanje dinosaurusa

Najnovija karikatura je na sajtu NS Hronika, a kao podsetnik na Ilustriparijama poslužiće prošlonedeljni crtež...Antidinosaurus peticija