четвртак, 16. јул 2015.

IsPARKiravanje dinosaurusa

Najnovija karikatura je na sajtu NS Hronika, a kao podsetnik na Ilustriparijama poslužiće prošlonedeljni crtež...Antidinosaurus peticija