Monday, July 13, 2015

ZZCP : Mister Kadalik, prvi deo, dvanaesta strana

I ovog ponedeljka ugošćujemo na Ilustriparijama horor strip Zabava za celu porodicu...Olovka


Tuš