четвртак, 23. јул 2015.

No Exit on EXIT !

Četvrtak je i na portalu NS Hronika je postavljena najnovija karikatura...Sponzorstvo je svetinja !