Friday, July 3, 2015

Juniorova ilustracija 086

Još jedna ilustracija za dečji magazin Junior...Šta ne pripada ?