Saturday, July 11, 2015

Zatvorska ptičica

Nastavljam sa prezentovanjem (pra)starog materijala urađenog za portal Svet...Ko će njih sve izdržavati ?!