понедељак, 02. септембар 2013.

Cool girl : stidljivi noj

Malo ćemo se vratiti na ilustracije rađene za magazin Cool girl.

Naravno, ponovo su tema životinje i njihove nezgode obrađene u karikaturi :)...
Kako li samo diše sa glavom u pesku ? Možda na drugu stranu ;) ?