понедељак, 30. септембар 2013.

Šišanje 014

Šta drugo reći, sem - ponovo brica na Ilustriparijama :) ! 

Sve vam je (odavno) jasno i sve već znate, pa odmah prelazimo na novi kaiš Do glave...Do glave 014