уторак, 10. септембар 2013.

Metal Hammer spodoba

Još jedna ilustracija urađena za magazin Metal Hammer

Pošto je reč o specifičnom muzičkom pravcu, izbor motiva na ilustraciji je takav da se tematikom uklopi u ikonografiju :)...
Spodoba, anemična


Spodoba u koloru


Spodoba u sepiji


Kako god okreneš - spodoba ostaje spodoba :)