Sunday, September 29, 2013

Lobanja II

Ko o čemu, ‚‚metalci'' o lobanjama i sličnom ;). 

Dakle, pogađate - na redu je motiv za Metal Hammer, a reč je, naravno, ponovo o - lobanji :)...Idemo kod čika zube...
Ovako izgleda kad vam snime vilicu kod zubara