субота, 07. септембар 2013.

Junior na moru

Vraćamo se ponovo na Juniorsku tematiku - čisto da malko iznenadim posle onih tabli horora koje su prethodile ;).

A u Junioru - letnje ludorije :) !More je provod, more su koke, more je izvor života, jel' tako Moke ?