Sunday, September 8, 2013

Nilski konj

Ponovo jedna karikirana ‚‚životinjska'' situacija za Cool girl :).

Mislim da dodatni komentar nije potreban, sve je na karikaturi ;)...Nilske konjske trke