Wednesday, March 25, 2015

Cooler živuljke

Ovo je još jedan neuspešan pokušaj da se magazinu Cool Girl ponude novi sadržaji...Razigrana klinčadija


Pelene za svaki slučaj