четвртак, 12. март 2015.

Priče barona sa jasena

Četvrtak je i vreme je za podsetnik za novu karikaturu na portalu Svet...Jasenski memoari