Thursday, March 12, 2015

Priče barona sa jasena

Četvrtak je i vreme je za podsetnik za novu karikaturu na portalu Svet...Jasenski memoari