Sunday, March 29, 2015

Seksi Humor raspetljava zapetljano

Na redu je nova ilustracija urađena za Seksi humor...Sa biserima uvek promlemi